Populära kurser

Utbildning Online

Ny lagstiftning

Kemiska arbetsmiljörisker (ändring av AFS 2011:19), träder i kraft 24 augusti 2023. Detta innebär förändring i utbildningskravet gällande vissa diisocyanater, enligt förordning (EU) 2020/1149 ändring av bilaga XVII (diisocyanater) REACH.

Har man idag ett giltigt utbildningsbevis för arbete med diisocyanater enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker så behöver utbildningen troligtvis förnyas, eller åtminstone kompletteras, före den 24 augusti 2023 om diisocyanaterna omfattas av kraven i Reach-begränsningen. Det beror på att dessa krav är mer omfattande än kraven i kemiska arbetsmiljörisker.


Vår Utbildning är uppdaterad och följer den nya lagstiftningen enligt REACH och Arbetsmiljöverket

Vi erbjuder tilläggskurs för tidigare kursdeltagare

Registrering av intyg på ID06

Copyright KJEJ Tech AB 2024 -- Privacy Policy - Terms of Services