Pris 599 Kr
Typ Onlinekurs
Antal deltagare
1

Härdplastutbildning för Ögonfrans- och nagelterapeuter

Målgrupp

Denna utbildning är för nagelterapeuter och ögonfransterapeuter som i sitt arbete kommer i kontakt med härdplaster. Oavsett om du arbetar som terapeut, arbetsledare eller ansvarig för personal som hanterar härdplaster, behöver du ha kunskap om dessa material och de krav som ställs av svenska Arbetsmiljöverket för att uppfylla kraven.

Denna utbildning är anpassad för:

 • Nagelterapeuter
 • Ögonfransterapeuter

Beskrivning

Från och med den 1 juni 2015 gällde nya skärpta regler för kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverkets förordning AFS 2014:43 ersatte då den tidigare kända "Härdplastutbildningen". Det innebar att alla som hanterade allergiframkallande kemiska produkter behövde genomgå en ny utbildning. Nästa stora förändring av reglerna för kemiska arbetsmiljörisker (ändring av AFS 2011:19) planeras att ske år 2023. Dessa ändringar träder i kraft den 24 augusti 2023

Utbildningens innehåll

 • Grundläggande kunskaper om kemiska risker
 • Kunskaper om de kemiska produkter som hanteras
 • Genomgång av de moment i hanteringen som kan vara riskfyllda
 • Vad som händer vid bearbetning och termisk nedbrytning
 • Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för ett säkert arbete
 • Vilken typ av ventilation som behövs
 • I vilka situationer som personlig skyddsutrustning behövs och vilken typ av skyddsutrustning som är lämplig

och mycket mer..

Information kring farliga kemiska produkter

 • Akrylnaglar: Dessa består av en kombination av en akrylpulver (polymer) och en flytande monomer. När de blandas bildar de en härdplast som härdar när den utsätts för luft.
 • Gelénaglar: Gelénaglar är baserade på metakrylater eller akrylater och härdas oftast med hjälp av ultraviolett (UV) eller LED-ljus.
 • Ögonfranslim: Detta lim används för att fästa konstgjorda ögonfransar på de naturliga fransarna. Ögonfranslimmet är oftast baserat på cyanoakrylater, en typ av metakrylater som härdar snabbt när de kommer i kontakt med luft.

Utbildningsintyg / Certifikat

Efter avklarad utbildning erhålls ett digitalt utbildningscertifikat. Giltighetsperioden är 5 år från datumet då certifikatet togs, efter 5 år måste utbildningen upprepas. 

Förkunskaper/grundläggande krav

Minst 18år gammal

Utbildning i härdplaster • Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets regler ska personer som arbetar med härdplaster ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunna hantera dessa material säkert. Arbetsgivaren måste ha dokumentation av anställdas teoretiska och praktiska kunskaper inom området. Det är viktigt att arbetsgivaren försäkrar sig om att de anställda har den kompetens som krävs för att arbeta med härdplaster på ett säkert sätt.

Copyright KJEJ Tech AB 2024 -- Privacy Policy - Terms of Services