Allänna vilkor

Priser och betalning

Varje produkt på BraKem.se anges med pris exklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.

Tjänsten

KJEJ Tech ABs utbildningsportal är en tjänst för att erhålla webbaserade utbildningar. Köpta utbildningslicenser är giltiga i 12 månader. Från att en utbildningslicens tilldelas till en person och aktiveras gäller licensen i 6 månader, är utbildningen inte genomförd efter 6 månader är den förbrukad. Efter att en licens aktiverats och tilldelats en person går den ej att tilldela annan person eller annan utbildning.

Ångerrätt

Då du köper tillgång till en tjänst gäller inte distanshandelslagen. Då betalningen gått igenom och du fått tillgång till materialet anses ångerrätten förbrukad. Ångerrätten gäller inte heller defekta eller felaktiga varor. Upplever du problem med tjänsten är du istället välkommen att kontakta vår kundservice

Tekniska förutsättningar

Tjänsten kräver tillgång till internet. Du ansvarar själv för de kostnader som uppstår i användandet av internetuppkoppling.

Ansvar

Vid köp av en utbildning gäller tillgången till materialet endast för den personen som har köpt det. Du får inte på något sätt sprida vidare innehållet till andra eller dela lösenord till ditt konto.

BraKem.se

Material köpt via BraKem.se levereras normalt inom 3 timmar. BraKem.se kan inte garantera att tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. Om brister eller avbrott i tjänsten uppstår ska BraKem.se ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott ska anses föreligga. BraKem.se har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga tjänsten för till exempel uppgraderingar och service.

Lagval

Tvist enligt dessa villkor ska avgöras enligt svensk lag i svensk domstol.

Upphovsrätt

Det är förbjudet att dela, kopiera eller sprida BraKem.ses material utan BraKem.ses skriftliga tillstånd. Frågor kring dessa villkor riktas till KJEJ Tech AB, Virkesvägen 19d 12078 Stockholm eller info@brakem.se.

Copyright KJEJ Tech AB 2024 -- Privacy Policy - Terms of Services