Pris 749 Kr
Typ Onlinekurs
Antal deltagare
1

Ny Härdplastutbildning med REACH-tillägg

Målgrupp

Vår utbildning är för alla som i sitt arbete kommer i kontakt med härdplaster. Oavsett om du arbetar som operatör, arbetsledare eller ansvarig för personal som hanterar härdplaster, behöver du ha kunskap om dessa material och de krav som ställs av svenska Arbetsmiljöverket för att uppfylla kraven. 

Denna utbildning är anpassad för:

 • Industri
 • Bygg
 • Verkstad

Beskrivning

Från och med den 1 juni 2015 gällde nya skärpta regler för kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverkets förordning AFS 2014:43 ersatte då den tidigare kända "Härdplastutbildningen". Det innebar att alla som hanterade allergiframkallande kemiska produkter behövde genomgå en ny utbildning. Nästa stora förändring av reglerna för kemiska arbetsmiljörisker (ändring av AFS 2011:19) planeras att ske år 2023. Dessa ändringar träder i kraft den 24 augusti 2023 och medför förändringar i utbildningskraven för vissa diisocyanater, enligt förordning (EU) 2020/1149 ändring av bilaga XVII (diisocyanater).

Om du idag har ett giltigt utbildningsbevis för arbete med diisocyanater enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, kan det vara nödvändigt att förnya eller komplettera din utbildning före den 24 augusti 2023 om diisocyanaterna omfattas av kraven i Reach-begränsningen. Detta beror på att de nya kraven är mer omfattande än de nuvarande kraven för kemiska arbetsmiljörisker.

 Vår Utbildning är uppdaterad och följer den nya lagstiftningen enligt REACH och Arbetsmiljöverkets AFS 2022:4

Utbildningens innehåll

 • Grundläggande kunskaper om kemiska risker
 • Kunskaper om de kemiska produkter som hanteras
 • Genomgång av de moment i hanteringen som kan vara riskfyllda
 • Vad som händer vid bearbetning och termisk nedbrytning
 • Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för ett säkert arbete
 • Vilken typ av ventilation som behövs
 • I vilka situationer som personlig skyddsutrustning behövs och vilken typ av skyddsutrustning som är lämplig

och mycket mer..

 

Information kring farliga kemiska produkter

 • Diisocyanater
 • Epoxiplastkomponenter
 • Organiska syraanhydrider
 • Formaldehydhartser
 • Metakrylater
 • Akrylater
 • Isocyanater 

Utbildningsintyg / Certifikat

Efter avklarad utbildning erhålls ett digitalt utbildningscertifikat. Giltighetsperioden är 5 år från datumet då certifikatet togs, efter 5 år måste utbildningen upprepas. Det är möjligt att registrera utbildningintyget hos ID06

Förkunskaper/grundläggande krav

Minst 18 år gammal. Bra förståelse av det svenska språket.

Now available in English here.

Utbildning i härdplaster • Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets regler ska personer som arbetar med härdplaster ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunna hantera dessa material säkert. Arbetsgivaren måste ha dokumentation av anställdas teoretiska och praktiska kunskaper inom området. Det är viktigt att arbetsgivaren försäkrar sig om att de anställda har den kompetens som krävs för att arbeta med härdplaster på ett säkert sätt.

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/kemiska-arbetsmiljorisker-2011-19-foreskrifter/

Copyright KJEJ Tech AB 2024 -- Privacy Policy - Terms of Services