Generella villkor

All användning av denna webbplats och dess innehåll sker enligt de villkor som följer av dessa användarvillkor. Om du inte godtar användarvillkoren ombeds du att lämna webbplatsen utan att gå vidare.

Innehåll

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive firmanamn och logotyper och alla relaterade produkt- och designmärken och slogans liksom alla texter, bilder och filmklipp (”Innehåll”) är föremål för upphovsrättsskydd och varumärkesskydd.

All reproduktion eller distribution av Innehåll på webbplatsen för kommersiella ändamål är förbjuden, såvida inte uttryckligt skriftligt tillstånd erhållits från BraKem.

Ansvarsfriskrivning

Innehåll på webbplatsen tillhandahålls i befintlig form utan vare sig uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser av något slag, inklusive men inte begränsat till garantier gällande säljbarhet, fullständighet, korrekthet, lämplighet för ett särskilt syfte och garantier om att Innehåll inte gör intrång i annans rättighet.

All användning av denna webbplats sker på egen risk. BraKem är inte ansvariga för någon förlust, inklusive men inte begränsat till, förlust av inkomst, vinst och intäkter vare sig direkta eller indirekta skador som uppstår i samband med tillgängliggörandet eller användningen av denna webbplats eller dess Innehåll.

Ändringar av användarvillkoren

BraKem kan, när som helst och utan föregående meddelande, ändra dessa användarvillkor genom att uppdatera dessa på webbplatsen. Användarna av webbplatsen är bundna av sådana eventuella ändringar och bör därför besöka denna sida regelbundet för att granska aktuella användarvillkor för användning av webbplatsen.

Lagstiftning och jurisdiktion

Dessa användarvillkor styrs av svensk materiell lagstiftning. Eventuella tvister som uppstår ur eller med anknytning till dessa villkor och som inte kan lösas i godo ska avgöras i allmän svensk domstol.

Cookies

BraKem webbplats innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till samt hur cookies kan undvikas. På BraKem webbplats används cookies för att spara användar uppgifter vid inloggning. För att spärra cookies kan man ofta stänga av det i webbläsaren. Detta medför dock att man inte kan använda BraKem website fullt ut - sidor som kräver inloggning blir då otillgängliga.


Personuppgifter vi samlar in

BraKem inhämtar uppgifterna direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress.

BraKem registrerar personuppgifter i samband med:

Insamling med samtycke

När du godkänner att vi lagrar dina personuppgifter, samtycker du till att personuppgifter, som ditt namn, telefonnummer och e-postadress, lagras för att användas enligt punkterna nedan (under "Hur vi använder insamlad information"). Hur vi använder insamlad information

BraKem behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Om cookies

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till BraKem ger du din tillåtelse till att BraKem registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling hänvisar BraKem främst till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse (t ex bokföringslagen), intresseavvägning eller samtycke. Om BraKem använder sig av intresseavvägning som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se ”Så här kontaktar du oss” här nedan. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. BraKem kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 (tre) år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. BraKem kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst kräva att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas ytterligare genom att kontakta oss (se ”Så här kontaktar du oss” här nedan). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss. Du kan också höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se). Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation. Du kan även, en gång per år (kostnadsfritt), erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag. För kontaktuppgifter, se ”Så här kontaktar du oss” här nedan.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss via info@BraKem.se. Här hittar du våra kontaktuppgifter: https://www.BraKem.se/#contact